Utredning

Manlig infertilitet – fördjupad utredning

Orsaker till infertilitet hos mannen kan vara försämrad eller utebliven spermieproduktion, vilket ibland är av oklar orsak.

Avvikande spermaprov

I samband med analysen av mannens spermier på laboratoriet kan avvikelser ibland hittas. Det kan innebära att det är få spermier, att spermierna simmar dåligt, att de ser avvikande ut eller att avsaknad av spermier föreligger.

Ibland kan orsaken till detta bero på känd sjukdom hos mannen eller att vissa läkemedel används som påverkar spermierna negativt. Oftast är dock orsaken till manlig faktor som orsak till infertilitet okänd.

Fördjupad utredning kan initieras när detta är indicerat. På våra fertilitetsmottagningar görs denna utredning som privatbetalande. I vissa fall behöver även kontakt med urolog eller allmänläkare initieras för fortsatt utredning.

Hormonprover vid manlig faktor som orsak till infertilitet

De hormonprover som brukar analyseras vid förmodad manlig infertilitet är initialt LH, FSH, testosteron och SHBG.

Genetiska analyser

Vid utvidgad utredning av manlig infertilitet kan karyotypning utföras vilket innebär en kromosomanalys. Vidare kan även specifik analys för mikrodeletion på Y-kromosomen vara av intresse samt att även genetisk analys för bärarskap av Cystisk Fibros ibland kan vara indicerat.

Operativt uthämtande av spermier från testiklarna

Vid avsaknad av spermier i ejakulatet kan ibland försök att hämta ut spermier direkt från testikel/bitestikel vara ett bra alternativ, detta kallas TESA/PESA. I samband med denna typ av åtgärd utförs en testikelbiopsi alternativt tas ett aspirat från bitestikeln. Laboratoriet försöker därefter preparera fram spermier direkt från biopsin eller aspiratet.