Utredning

Graviditetsultraljud / NIPT

Vid graviditet erbjuds möjligheten att göra ett vaginalt ultraljud i graviditetsvecka 7 eller 8. Då säkerställs att graviditeten sitter på rätt ställe, att tillväxten är som den ska, antal foster samt att hjärtat har börjat slå. Denna kontroll kan ske inom ramen för Regionfinansierad vård, men också som privatbetalande beroende på indikation.

NIPT - Non inasive prenatal testing​

Som blivande förälder har du möjlighet att göra NIPT (Non Invasive Prenatal Test). Testet påvisar med stor säkerhet sannolikheten för kromosomavvikelse hos fostret. Det enda som behövs för att genomgå analysen är ett blodprov och testet ger ingen ökad risk för missfall.

Ett NIPT kan göras från vecka 10+0 och framåt. Innan du gör ett NIPT rekommenderas att göra ett ultraljud för att säkerställa vilken vecka du befinner dig i. Inget prov från moderkaka eller fostervatten behövs för denna typ av analys.

Vad visar testet och hur går det till?

NIPT-test är ett relativt nytt sätt att påvisa sannolikheten för en kromosomavvikelse hos fostret. Ett blodprov från den gravida kvinnan tas och fostrets DNA som finns cirkulerande i kvinnans blod analyseras sedan.

Blodprovet är riskfritt, enkelt och tillförlitligt

Fördelarna med NIPT är många. Det ger ett tillförlitligt resultat, är icke-invasiv och endast små delar av fostrets kromosomer behöver analyseras i den blivande mammans blod i stället för kvinnans nivå av graviditetshormoner (som med exempelvis KUB-test).

Tillgängligt i Stockholm och Uppsala

På C-Medical Gynekologi och Fertilitets kliniker i Stockholm och Uppsala har du möjlighet att göra NIPT testet. Provtagningen görs i samarbete med fostertest.se i Göteborg och har en pålitlighet upp till 99 procent. Avvikelser på kromosom 13, 18 och 21 samt könskromosomerna X och Y är det som ingår i det basala testet. Det finns även möjlighet till utvidgad analys av mikrodeletion DiGeorges syndrom, 22q11.2. 

Testet tas på plats i trygga och roingivande lokaler
Testet tas på plats i trygga och roingivande lokaler i Stockholm eller Uppsala och skickas sedan till Göteborg för analys. Tillförlitlighet och noggrannhet är av största vikt vid provtagningen och på C-Medical Sveriges kliniker är expertisen av högsta rang.

Intresserad av NIPT-test? Kontakta oss

För mer information eller prisuppgift – kontakta våra kliniker:

Uppsala C-Medical Fertilitet GynHälsan på telefonnummer 018-12 80 17.
Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Uppsala.

Stockholm C-Medical Fertilitet Sankt Göransgatan på telefonnummer 08-404 09 91.
Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Stockholm.