Utredning

Graviditetsultraljud / NIPT

Vid graviditet erbjuds möjligheten att göra ett vaginalt ultraljud i graviditetsvecka 7 eller 8. Då säkerställs att graviditeten sitter på rätt ställe, att tillväxten är som den ska, antal foster samt att hjärtat har börjat slå. Denna kontroll kan ske inom ramen för Regionfinansierad vård, men också som privatbetalande beroende på indikation.

NIPT - Non inasive prenatal testing

Via båda våra fertilitetskliniker (GynHälsan och Sankt Göransgatan) har vi möjlighet att erbjuda NIPT test (Non-invasive prenatal testing). NIPT-test är ett unikt sätt att påvisa eventuell kromosomavvikelse hos fostret på ett icke-invasivt sätt. Ett blodprov från den gravida kvinnan tas och fostrets DNA som finns cirkulerande i kvinnans blod analyseras sedan. Testet kan göras från v.10+0 och framåt. Inget prov från moderkaka eller fostervatten behövs för denna typ av analys.

Vad kan NIPT testet påvisa?

Svaret har en hög känslighet och pålitlighet som ligger på mer än 99%. Avvikelser på kromosom 13, 18 och 21 samt könskromosomerna X och Y är det som analyseras i det basala testet, det går även att få information om vilket kön fostret har. Det finns möjlighet till utvidgad analys av mikrodeletion DiGeorges syndrom, 22q11.2.  Analysen av provet görs i samarbete med fostertest.se i Göteborg.