Utredning

ERA-test / Genetisk analys

C-Medical Fertilitet GynHälsan utför ERA-test (Endometrial Receptivity Array) vilket är en genetisk analys som anger den exakta tidpunkten för när ett embryo har högst sannolikhet att fästa in i endometriet i livmodern.

Vad är ERA-test?

C-Medical Fertilitet GynHälsan utför ERA-test (Endometrial Receptivity Array) vilket är en genetisk analys som anger den exakta tidpunkten för när ett embryo har högst sannolikhet att fästa in i endometriet i livmodern. Tidpunkten är unik för varje enskild kvinna. Med den genetiska analysen, ERA, analyseras mer än 200 gener som bestämmer den optimala tidpunkten för infästning av embryot.

Varför bör jag överväga att göra ett ERA-test?

ERA-testet kan anses indicerat om flertalet överföringar av embryon av god kvalitet vid tidigare IVF-behandlingar har misslyckats eller om kvinnan har drabbats av upprepade missfall. ERA kan också vara lämpligt vid äggdonationsbehandling eller vid andra tillfällen då man önskar optimera behandling med embryoåterföring. På dessa indikationer har ERA visat sig vara bra att genomföra då analysen anger exakt dag och tid då endometriet i livmodern är som mest optimalt och mottagligt för ett embryo.

Hur går ERA-testet till?

Inför att ERA-testet ska tas görs en stimulering som inför ett återförande av ett fryst embryo. Vid tidpunkt för när embryot skulle ha införts tas istället en biopsi av livmoderslemhinnan. Testet tas via en tunn kateter som förs in i livmodern genom modermunnen. En mycket liten bit slemhinna från livmoderväggen tas och skickas till laboratoriet för analys. Svar erhålles efter tre veckor.

Tillgängligt i Uppsala

Utredningen görs på vår klinik i Uppsala.

Intresserad av ERA-test? Kontakta oss

För mer information eller prisuppgift – kontakta vår klinik:

Uppsala C-Medical Fertilitet GynHälsan på telefonnummer 018-12 80 17.
Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Uppsala.

Även du som inte går i behandling hos oss är välkommen för provtagning.