Utredning

Embrace / Genetisk analys på embryon

På C-Medical Fertilitet GynHälsan utför vi EMBRACE-test (Embryo Analysis of Culture Environment) i syfte att optimera utfallet vid återförande av ett embryo.

Icke-invasiv genetisk analys på embryon / Embrace-test

På vår mottagning i Uppsala utför vi EMBRACE-test (Embryo Analysis of Culture Environment) i syfte att optimera utfallet vid återförande av ett embryo. EMBRACE är en icke-invasiv analysmetod som inte påverkar embryot negativt.

Detta arbetssätt är unikt och används för att uppnå lyckat resultat baserat på färre embryoåterföringsförsök. Denna analys kan även kompletteras med ett ERA-test för att optimera utfallet av en IVF-behandling.

Vad är Embrace?

Analysen hjälper till att prioritera vilket embryo som har bäst möjlighet att fästa in i livmodern och leda till en lyckad graviditet. Denna prioritering görs genom genetiska analyser av mediet som embryot odlats i. Det DNA som embryot producerat och som hamnar i mediet analyseras med next generation sequencing (NGS) som är en högkänslig analysmetod. Baserat på den genetiska analysen och de laborativa bedömningar och skattningar som genomförs av embryologen på IVF-laboratoriet ges en rekommendation om i vilken ordning som de embryon som bildats bör prioriteras inför återförandet av embryot.

Intresserad av Embrace-test

För mer information eller prisuppgift gällande dessa tillägg och fördjupade analyser – kontakta C-Medical Fertilitet GynHälsan på tel. 018-12 80 17. För tillfället går denna analys endast att göra på vår klinik i Uppsala och inte på vår mottagning i Stockholm.