Utredning

Embrace – genetisk analys på embryon

EMBRACE (EMBRyo Analysis of Culture Environment) – används för att uppnå lyckat resultat baserat på färre embryoåterföringar. EMBRACE är en icke invasiv analysmetod som inte påverkar embryot. Det kan vara kvinnans ålder som motiverar IVF med EMBRACE men också när flertalet embryoåterföringar har gjorts utan resultat.

Arbetssättet är unikt för att uppnå lyckat resultat

C-Medical Fertilitet GynHälsan i Uppsala utför vi EMBRACE (Embryo Analysis of Culture Environment). Detta arbetssätt är unikt och används för att uppnå lyckat resultat av embryoåterförandet genom att prioritera embryon utefter vilket som har bäst chans att fästa i livmoderslemhinnan och leda till graviditet. Denna analys kompletteras med fördel med ett ERA-test för att ytterligare optimera utfallet av en IVF-behandling.

Vad är Embrace?

När äggen har befruktats och ska vidareodlas till embryon ligger de i en för ändamålet avsedd skål med odlingsmedium. Under celldelningen släpper embryot ifrån sig DNA till mediet. När odlingen av embryot slutförts fryses embryot enligt rutin. Mediet tas därefter omhand om av våra erfarna embryologer och skickas till det genetiska laboratoriet för analys.

Era/dina embryon lämnar aldrig vår klinik utan vitrifieras i väntan på återföring. Baserat på den genetiska analysen prioriteras vilket embryo som har bäst möjlighet att fästa in i livmodern och leda till en lyckad graviditet. För att utföra analysen krävs två eller fler embryon vilka har odlats till sex dagar.

Det DNA som embryot har producerat analyseras med next generation sequencing (NGS) vilket är en högkänslig analysmetod. Baserat på den genetiska analysen och de laborativa bedömningar och skattningar som genomförs av embryologerna på IVF-laboratoriet ges en rekommendation avseende i vilken ordning dessa embryon bör prioriteras inför återförandet av embryot.

När bör Embrace-analys göras?

Det kan vara kvinnans ålder som motiverar IVF med EMBRACE men också när flertalet embryoåterföringar har gjorts utan resultat.

Tillgängligt i Uppsala

Utredningen görs på vår klinik i Uppsala.

Intresserad av Embrace-test? Kontakta oss

För mer information eller prisuppgift – kontakta vår klinik:

Uppsala C-Medical Fertilitet GynHälsan på telefonnummer 018-12 80 17.
Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Uppsala