Utredning

Utredning – Diagnostik av endometrios

Test för tidig och tillförlitlig diagnos av endometrios!

C-Medicals kliniker i Uppsala är först bland länderna i Norden att erbjuda ett högkänsligt test för analys av endometrios, Endotest.

Endometrios drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Det är en av de vanligaste gynekologiska sjukdomarna. I Sverige uppskattas 250.000 kvinnor vara drabbade.

Vad är Endometrios?

Endometrios kännetecknas av att celler som liknar livmoderslemhinnan hamnar utanför livmodern, exempelvis runt äggstockar, äggledare, tarm och urinblåsa. Sjukdomens utveckling och symtom beror på hormonnivåer och förknippas med en inflammatorisk process.

Symtom

Symtom vid endometrios kan vara svår menstruationssmärta, magsmärta och trötthet. Endometrios kan också påverka möjligheten att bli gravid.

Många kvinnor har endometrios utan att veta om det. Diagnosen ställs baserat på symtom och undersökning med ultraljud. Även MR samt laparoskopi kan användas.

Genomsnittstiden för att få en diagnos idag ligger på ca åtta år. Samtidigt är tidig diagnos av betydelse för att förebygga uppkomsten av kronisk smärta och vidta åtgärder för att lindra sjukdomsutvecklingen.

C-Medicals kliniker i Uppsala är först bland länderna i Norden att erbjuda ett högkänsligt test för analys av endometrios, Endotest.

Endotest – Salivprov

C-Medicals kliniker i Uppsala är först bland länderna i Norden att erbjuda ett högkänsligt test för analys av endometrios, Endotest. Testet är ett mRNA test och provet som analyseras är ett salivprov.

Provet kan tas via C-Medicals kliniker i Uppsala.

Endometriosguiden

Vill du veta mer om endometrios och endotest?
Logga in med ditt bank-id här!

Tillgängligt i Uppsala

Utredningen görs på våra kliniker i Uppsala.

Kontakta oss

För mer information eller prisuppgift – kontakta våra kliniker:

Uppsala C-Medical Fertilitet GynHälsan, Kålsängsgränd 10d, telefonnummer 018-12 80 17.
Uppsala C-Medical Gynekologi GynHälsan/StudentGyn, Rundelsgränd 3c, telefonnummer 018-12 82 10.

Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Uppsala

På endotest.se kan du läsa mer om fördelarna med Ziwig Endotest®

Life Genomics lanserar salivtest för endometrios

Med det banbrytande Ziwig Endotest® är det nu möjligt att diagnosticera endometrios snabbt, säkert och med stor noggrannhet. 

Life Genomics är ett företag från Göteborg som erbjuder genetiska tester till privata kliniker och offentlig sjukvård. På eget laboratorium utförs analys av Harmony NIPT samt PCR-relaterade analyser av covid-19 och prostatacancer. 

Läs deras pressrelease här!