Utredning

fertilitetstest-graviditetstest
fertilitetstest-graviditetstest

Fertilitetsutredning

Ofrivillig barnlöshet, så kallad infertilitet, är vanligt förekommande. Ofrivillig barnlöshet kan ha flera olika orsaker, ibland förblir orsaken okänd. 

En basal fertilitetsutredning kan se ut enligt nedanstående beskrivning. Ibland har viss utredning redan gjorts via annan vårdinstans, då kan upplägget bli ett annat. 

Orsaker till infertilitet

Ofrivillig barnlöshet, infertilitet, kan bero på enskilda- men ibland en kombination av faktorer.

Orsaker till infertilitet hos kvinnan

Orsaker till infertilitet hos kvinnan kan vara hennes ålder, oregelbunden mens med avvikande ägglossning, hormonella störningar, kraftig över- eller undervikt. Vissa kvinnor har polycystiska ovarier (PCO) vilket kan påverka menscykeln, ibland kan en skada på äggledarna efter en klamydiainfektion eller efter en bukoperation förekomma som påverkar fertiliteten negativt. Missbildningar, myom eller polyper i livmodern kan också vara orsaken, även endometrios i viss utsträckning.

Orsaker till infertilitet hos mannen

Orsaker till infertilitet hos mannen kan vara försämrad eller utebliven spermieproduktion, vilket ibland är av oklar orsak men ibland kan bero på virusinfektioner i testiklar eller bitestiklar vid tex prostatit. En annan orsak kan vara att det föreligger någon form av hinder i sädesledarna efter en operation, infektion eller missbildning. Störning i erektionsförmågan förekommer också samt att läkemedel, anabola steroider samt droger av olika slag kan påverka spermieproduktionen negativt. Ibland krävs en fördjupad utredning för att få mer information.

När bör en utredning påbörjas?

En utredning rekommenderas efter att en graviditet inte uppnåtts efter ett års aktivt försök att bli gravid. Om kvinnan är äldre än 35 år kan en utredning påbörjas tidigare. Likaså bör en utredning påbörjas tidigare än efter ett års aktiv graviditetsönskan om någon form av känd orsak redan föreligger, såsom utebliven eller oregelbunden mens, endometrios eller missbildning. Även känd manlig faktor kan göra att utredningen behöver påbörjas tidigare än efter ett år.

Initial utredning och kartläggning

Vid den initiala kontakten sker en allmän genomgång av det generella hälsotillståndet samt att faktorer av specifik relevans för fertilitet kontrolleras mer noga. Utredningen utförs av en läkare som är en specialist inom fertilitet och gynekologi. Båda individerna i ett par undersöks, vid behandling för ensamstående är det endast kvinnan som undersöks. Det är bra om en hälsoblankett fyllts i innan besöket.
Utredning av kvinnan
En gynekologisk undersökning görs inkluderande ett ultraljud på kvinnan där livmodern och äggstockarna utvärderas ur ett fertilitetsperspektiv. Blodprover analyser tas när indikation för det finns, dessa individualiseras baserat på vad besöket lett fram till. De prover som ofta tas för analys av sköldkörtelfunktionen (TSH) samt att ett prov som visar på bufferten av ägg i äggstocken tas (AMH; anti-Müllerian hormone).
Utredning av mannen
För att utreda möjlig manlig faktor behövs ett spermaprov. Mannen får instruktioner om hur och när ett spermaprov kan lämnas för analys. Svaret på detta prov erhålls i samband med det initiala besöket alternativt vid ett uppföljande möte. Analysen av spermaprovet utförs av klinikens embryologer. Ibland kan man behöva gå vidare med en fördjupad utredning av manlig faktor.

Fördjupad utredning- ofrivillig barnlöshet

Ibland behövs en kompletterande ultraljudsundersökning för att erhålla ytterligare information om livmodern och äggledarna. Undersökningen kallas hysterosalpingosonografi (HSSG) och görs efter mens. I samband med detta undersökningstillfälle görs en sammanfattning av hela utredningen.

Sammanfattning och rekommendation

När de undersökningar som behöver göras är klara och alla provsvar föreligger, inklusive svar på spermaprovsanalysen, kan en sammanfattning göras och ett förslag på behandling presenteras.

Infertilitetsutredning - Korta väntetider

En utredning kan göras i sin helhet hos oss, men också hos annan gynekolog om så önskas. Vi har korta väntetider och en utredning kan vara helt klar inom ett par veckors tid. Behandling kan påbörjas kort därefter. En infertilitetsutredning görs inom ramen för offentligt finansierad vård med ordinarie patientavgifter, frikort gäller. För att utredningen ska finansieras via Regionvård krävs att kravet för det uppfylls.