Priser för våra tjänster i Uppsala

Pris för basal utredning och rådgivning

Utredning och rådgivning gällande infertilitet är fullt ut Regionfinansierad och då gäller ordinarie patientavgifter som inom Region Uppsala samt frikort. Ett läkarbesök kostar 260 kr inom Region Uppsala. Alla är välkomna att söka oavsett var i landet man bor. Ingen remiss behövs.

Fortsatt vård och behandling

Delar av den fortsatta vården är Regionfinansierad medan andra delar finansieras privat.
I samarbete med Medical Finance eller Human Finans finns det även möjlighet att göra delbetalningar av den privatfinansierade vården.

Pris för IVF

Pris för genetiskt anlagsbärartest

Om extra rådgivning och vägledning behövs inför eller efter avslutad genetisk screening kan kontakt med klinisk genetiker ombesörjas via oss.

Innan behandling kan påbörjas görs alltid en individuell bedömning. För de olika åtgärderna finns ofta specifika krav och villkor som måste vara uppfyllda. Rådgivning ges innan beslut om åtgärd tas. Välkommen att ta kontakt med oss för mer information!