Följ oss:

Priser för våra tjänster i Uppsala

Pris för basal utredning och rådgivning

Utredning och rådgivning gällande infertilitet är till viss del Regionfinansierad och då gäller ordinarie patientavgifter som inom Region Uppsala samt frikort.
Ett läkarbesök kostar 260 kr inom Region Uppsala. 

Alla är välkomna att söka oavsett var i landet man bor. Ingen remiss behövs.

Fortsatt vård och behandling

Fortsatt vård är i huvudsak privatfinansierad med undantag för ovulationsstimulering med Letrozol. 
I samarbete med Medical Finance eller Human Finans finns det även möjlighet att göra delbetalningar av den privatfinansierade vården.

Ring oss på telefon 018-12 80 17 för mer information eller för att boka tid.  

Vi samarbetar med Elite Hotell i Uppsala.
Boende med rabatt kan erbjudas hos dem. Kontakta mottagningen så delges en kod att använda vid bokningen. 

Pris för IVF

 • Konventionell enstaka IVF-behandling 37.000 Kr
 • Enstaka IVF-behandling med ICSI 37.000 Kr

  Som ett komplement kan valet av spermier optimeras genom ZyMot vid ICSI och kostar 3.000 kr, totalt blir då kostnaden 40.000 kr.

 • Paketpris för 3 IVF-behandlingar
 • Om kvinnan är yngre än 36 år 72.000 Kr
 • Om kvinnan är 36 år och inte äldre än 42 år 78.000 Kr

  I priset per IVF-behandling ingår information innan uppstart, genomgång av behandling, recept för läkemedel, stimulering, monitorering med ultraljud, utplock av ägg, befruktning med spermier och återförande av embryo samt infrysning och förvaring av eventuellt kvarvarande embryon utan kostnad max ett år. Därefter är frysförvaringskostnaden 1.500 kr/år. Infrysning av embryon ingår i priset. Vid paketpris anses behandlingsserien som avslutad om behandlingen givit upphov till ett barn.

 • Pris för återförande av fryst embryo 19.000 Kr

  I priset ingår upptinande av embryot, ultraljudskontroll, recept för ev läkemedel och vid behov monitorering av stimulerad ägglossning. Om inget embryo överlever så att återföring kan göras återbetalas 10.000 kr.

 • Lätt sedering vid IVF och äggfrys 8.000 Kr

Pris för Donator-IVF

 • Enstaka IVF-behandling med donerade spermier 48.000 Kr

  Kostnad för pregnancy slot tillkommer (se nedan). Det finns god tillgång på donerade spermier, inga väntetider föreligger.

 • Efterföljande enstaka IVF-behandling med donerade spermier 44.000 Kr
 • Paketpris för 3 IVF-behandlingar med donerade spermier
 • Om kvinnan är yngre är 35 år 91.000 Kr
 • Om kvinnan är mellan 35 och 39 år 97.000 Kr
 • Om kvinnan är 39 år och inte äldre än 42 år 103.000 Kr

  Kostnad för pregnancy slot tillkommer (se nedan). Vid paketpris anses behandlingsserien som avslutad om behandlingen givit upphov till ett barn.

 • Pris IVF med donerade ägg 94.000 Kr

  Alternativa behandlingsupplägg finns och kan anpassas utifrån behov och önskemål. Mer information kan erhållas telefonledes eller i samband med besök hos oss. Kontakta oss för mer information, 018 12 80 17. Det finns god tillgång på donerade ägg.

 • Familjerätt/pregnancy slot 7.000 Kr

  Lagstadgad avgift som utgörs av en engångskostnad vid behandling med donerade spermier, således utgår denna avgift om den redan betalats i samband med tidigare försök. Avgiften är för att försäkra sig om att donatorn inte kommer att ge upphov till fler än sex familjer i Sverige och betalas endast en gång. Om du inte blir gravid återbetalas 5000 kr.

Pris för äggfrys

 • Enstaka behandling 25.000 Kr
 • Paketpris för 3 behandlingar 66.000 Kr

  I priset ingår information innan uppstart, genomgång av behandling, recept för läkemedel, stimulering, monitorering med ultraljud, utplock och nedfrysning av ägg. Första årets frysförvaring ingår, därefter är frysförvaringskostnaden 1500 kr/år inkl moms. De läkemedel som förskrivs inför denna behandling ingår inte i högkostnadsskyddet, vilket innebär att kostnaden för läkemedel tillkommer. Vid IVF med egna ägg som frysts hos oss debiteras 50% av aktuell kostnad för en IVF-behandling.

Pris för spermiefrys

Pris för spermaprovsanalys

 • Pris för spermaprovsanalys 1.200 Kr

Utvidgad spermaprovsanalys

 • Analys av DNA-fragmentering i spermier 7.000 Kr
 • Spermie aneuploidi test (SAT) 12.000 Kr

Pris för TESA/PESA

 • Operativt uthämtande av spermier 8.000 Kr

Pris för insemination med parets egna spermier

 • Insemination i naturlig cykel 4.500 Kr
 • Insemination i stimulerad cykel 4.500 Kr

  I priset ingår rådgivning, information, receptförskrivning vid behov av läkemedel, ultraljud om ägglossning behöver monitoreras samt insemination.

Pris för insemination med donerade spermier

 • Enstaka insemination 15.000 Kr
 • Paketpris för 3 inseminationer 40.000 Kr

  I priset ingår rådgivning, information, matchning och val av spermier, receptförskrivning vid behov av läkemedel, ultraljud om ägglossning behöver monitoreras samt insemination. 7.000 kr för familjerätt tillkommer.

Pris för utredningar privatbetalande

 • Pris för enstaka ultraljud vid tex distansstimulering 1.700 Kr
 • Pris för HSSG 2.500 Kr
 • Pris för hysteroskopi

  Kontakta kliniken för prisuppgift, beror på indikation.

Pris för genetisk analys-endometriebiopsi

 • ERA (endometrial receptivity array) 12.500 Kr
 • EndomeTrio (ERA, EMMA och ALICE) 14.500 Kr
 • EMMA (inkluderar även ALICE) 8.000 Kr
 • Pris för EMBRACE (prioritering av embryon i odling)

  Kontakta kliniken för prisuppgift, beror på behandling och antal embryon.

 • Pris för ERA och EMBRACE kombinerat

  Kontakta kliniken för prisuppgift, beror på behandling och antal embryon.

Pris för genetiskt anlagsbärartest

 • Riktad genetisk analys mot enstaka gen 8.000 Kr

  Exempelvis riktad screening för Cystisk Fibros (CF), Spinal Muskel Atrofi (SMA), thalassemi och fragilt X.

 • Genetisk analys av ett flertal recessiva sjukdomar 14.500 Kr

  Tas i syfte att hitta bärare av genetisk avvikelse. 519 kvinnliga gener och 455 manliga gener.

 • Karyotypning (kromosomanalys) 8.000 Kr

Om extra rådgivning och vägledning behövs inför eller efter avslutad genetisk screening kan kontakt med klinisk genetiker ombesörjas via oss.

Innan behandling kan påbörjas görs alltid en individuell bedömning. För de olika åtgärderna finns ofta specifika krav och villkor som måste vara uppfyllda. Rådgivning ges innan beslut om åtgärd tas.

Välkommen att ta kontakt med oss på vår klinik i Uppsala för mer information!