Följ oss:

Priser för våra tjänster i Stockholm

Pris för basal utredning och rådgivning

Utredning och rådgivning gällande infertilitet är fullt ut Regionfinansierad och då gäller ordinarie patientavgifter som inom Region Stockholm samt frikort. Ett läkarbesök kostar 250 kr inom Region Stockholm. Alla är välkomna att söka oavsett var i landet man bor. Ingen remiss behövs.

Fortsatt vård och behandling

Delar av den fortsatta vården är Regionfinansierad medan andra delar finansieras privat.

Vi har avtal med Region Stockholm för offentligt finansierad fertilitetsbehandling inom ramen för Vårdval Gynekologi. Om kraven för vård inom det offentliga uppfylls gäller ordinarie patientavgifter samt frikort. 

Ring oss på telefon 08-404 09 91 för mer information eller för att boka tid.  

I samarbete med Medical Finance eller Human Finans finns det även möjlighet att göra delbetalningar av den privatfinansierade vården.

Privat finansierad vård

Pris för IVF-utredning

 • Fertilitetsutredning nybesök, per par 4.000 Kr

  Ultraljud, blodprover, sperma-analys och återbesök för provsvar och planering. HSG och HSSG tillkommer.

 • Kvinna utan partner 3.000 Kr

  Ultraljud, blodprover samt återbesök för provsvar och planering. HSG och HSSG tillkommer.

Pris för IVF-behandling

 • Konventionell enstaka IVF-behandling 42.000 Kr
 • Enstaka IVF-behandling med ICSI 42.000 Kr
 • Paketpris för 3 IVF-behandlingar
 • Om kvinnan är yngre än 35 år 79.000 Kr
 • Om kvinnan är mellan 35 och 39 år 84.000 Kr
 • Om kvinnan är 39 år och inte äldre än 42 år 87.000 Kr

  I priset per IVF-behandling ingår information innan uppstart, genomgång av behandling, recept för läkemedel, stimulering, monitorering med ultraljud, utplock av ägg, befruktning med spermier och återförande av embryo samt infrysning och förvaring av eventuellt kvarvarande embryon utan kostnad max ett år. Därefter är frysförvaringskostnaden 2.000 kr/år inkl. moms. Infrysning av embryon ingår i priset. Vid paketpris anses behandlingsserien som avslutad om behandlingen givit upphov till ett barn.

 • Återförande av fryst embryo 20.000 Kr

  I priset ingår upptinande av embryot, ultraljudskontroll, recept för ev läkemedel och vid behov monitorering av stimulerad ägglossning. Om inget embryo överlever så att återföring kan göras återbetalas 10.000 kr

 • Lätt sedering vid IVF och äggfrys 8.000 Kr

Pris för Donator-IVF

 • Enstaka IVF-behandling med donerade spermier 49.000 Kr

  Kostnad för pregnancy slot tillkommer (se nedan). Det finns god tillgång på donerade spermier, inga väntetider föreligger.

 • Efterföljande enstaka IVF-behandling med donerade spermier 42.000 Kr
 • Paketpris för 3 IVF-behandlingar med donerade spermier
 • Om kvinnan är yngre är 39 år 98.000 Kr
 • Om kvinnan är 39 år och inte äldre än 42 år 103.000 Kr

  Kostnad för pregnancy slot tillkommer (se nedan). Vid paketpris anses behandlingsserien som avslutad om behandlingen givit upphov till ett barn.

 • IVF med donerade ägg 98.000 Kr

  Alternativa behandlingsupplägg finns och kan anpassas utifrån behov och önskemål. Mer information kan erhållas telefonledes, 08-404 09 91, eller i samband med besök hos oss. Kontakta oss för mer information. Det finns god tillgång på donerade ägg.

 • IVF med donerade ägg och donerade spermier 108.000 Kr
 • Familjerättsavgift/pregnancy slot 7.000 Kr

  Lagstadgad avgift som utgörs av en engångskostnad vid behandling med donerade spermier, således utgår denna avgift om den redan betalats i samband med tidigare försök. Avgiften är för att försäkra sig om att donatorn inte kommer att ge upphov till fler än sex familjer i Sverige och betalas endast en gång. Om du inte blir gravid återbetalas 5.000 kr.

Pris för äggfrys

 • Läkarbesök inför äggfrys 3.000 Kr

  Ultraljud, blodprover samt återbesök för provsvar och planering.​

 • Enstaka behandling 29.000 Kr

  I priset ingår information innan uppstart, genomgång av behandling, recept för läkemedel, stimulering, monitorering med ultraljud, utplock och nedfrysning av ägg. Första årets frysförvaring ingår, därefter är frysförvaringskostnaden 2.000 kr/år inkl moms. De läkemedel som förskrivs inför denna behandling ingår inte i högkostnadsskyddet, vilket innebär att kostnaden för läkemedel tillkommer. Vid IVF med egna ägg som frysts hos oss debiteras 50% av aktuell kostnad för en IVF-behandling.

Pris för spermiefrys

 • Infrysning av egna spermier 4.500 Kr

  (så kallad social freezing eller egendonation) I priset ingår nedfrysning av egna spermier samt frysförvaring under ett års tid. Frysförvaringskostnad per år efter ett år: 1500 kr inkl moms. Infrysning av spermier föregås av utredning som består av spermaprov, läkarbesök och lagstadgat blodprov för serologi, vilket utförs på ett och samma besök till en kostnad av totalt 3.000 kr.

 • TESA/PESA, dvs operativt uthämtande av spermier 8.000 Kr
 • Spermaprovsanalys 2.000 Kr

Pris för insemination med parets egna spermier

 • Insemination i naturlig cykel 7.500 Kr
 • Insemination i stimulerad cykel 7.500 Kr

  I priset ingår rådgivning, information, receptförskrivning vid behov av läkemedel, ultraljud om ägglossning behöver monitoreras samt insemination.

Pris för insemination med donerade spermier

 • Enstaka insemination 15.000 Kr

Pris för utredningar privatbetalande

 • Enstaka ultraljud vid tex distansstimulering 1.700 Kr
 • Undersökning av livmoder och äggledare (HSSG) 2.500 Kr
 • Undersökning av livmoder (HSG) 2.000 Kr
 • Hysteroskopi

  Kontakta kliniken för prisuppgift, beror på indikation.

Pris för genetisk analys-endometriebiopsi

 • ERA (endometrial receptivity array) 12.500 Kr
 • EndomeTrio (ERA, EMMA och ALICE) 14.500 Kr
 • EMMA (inkluderar även ALICE) 8.000 Kr
 • Pris för EMBRACE (prioritering av embryon i odling)

  Kontakta kliniken för prisuppgift, beror på behandling och antal embryon

 • Pris för ERA och EMBRACE kombinerat

  Kontakta kliniken för prisuppgift, beror på behandling och antal embryon

Pris för genetiskt anlagsbärartest

 • Riktad genetisk analys mot enstaka gen 8.000 Kr

  Exempelvis riktad screening för Cystisk Fibros (CF), Spinal Muskel Atrofi (SMA), thalassemi och fragilt X

 • Genetisk analys av ett flertal recessiva sjukdomar 14.500 Kr

  Tas i syfte att hitta bärare av genetisk avvikelse. 519 kvinnliga gener och 455 manliga gener

 • Karyotypning (kromosomanalys) 8.000 Kr

Om extra rådgivning och vägledning behövs inför eller efter avslutad genetisk screening kan kontakt med klinisk genetiker ombesörjas via oss.

Innan behandling kan påbörjas görs alltid en individuell bedömning. För de olika åtgärderna finns ofta specifika krav och villkor som måste vara uppfyllda. Rådgivning ges innan beslut om åtgärd tas.
Välkommen att ta kontakt med oss för mer information!

Provtagning

 • AMH 750 Kr

  Ingår i utredning.

 • Virusprover 1.500 Kr

  Ingår i utredning.