Priser för våra tjänster i Stockholm

Pris för basal utredning och rådgivning

Utredning och rådgivning gällande infertilitet är fullt ut Regionfinansierad och då gäller ordinarie patientavgifter som inom Region Stockholm samt frikort. Ett läkarbesök kostar 250 kr inom Region Stockholm. Alla är välkomna att söka oavsett var i landet man bor. Ingen remiss behövs.

Fortsatt vård och behandling

Delar av den fortsatta vården är Regionfinansierad medan andra delar finansieras privat.

Vi har avtal med Region Stockholm för offentligt finansierad fertilitetsbehandling inom ramen för Vårdval Gynekologi. Om kraven för vård inom det offentliga uppfylls gäller ordinarie patientavgifter samt frikort. 

Ring oss på telefon 08 404 09 91 för mer information eller inbokande av tid.  

I samarbete med Medical Finance eller Human Finans finns det även möjlighet att göra delbetalningar av den privatfinansierade vården.

Privat finansierad vård

Pris för IVF

Pris för genetiskt anlagsbärartest

Om extra rådgivning och vägledning behövs inför eller efter avslutad genetisk screening kan kontakt med klinisk genetiker ombesörjas via oss.

Innan behandling kan påbörjas görs alltid en individuell bedömning. För de olika åtgärderna finns ofta specifika krav och villkor som måste vara uppfyllda. Rådgivning ges innan beslut om åtgärd tas. Välkommen att ta kontakt med oss för mer information!