Priser för våra tjänster i Stockholm

Privat finansierad vård

I samarbete med Medical Finance eller Human Finans finns det även möjlighet att göra delbetalningar av den privatfinansierade vården.

Pris för IVF

Pris för genetiskt anlagsbärartest

Om extra rådgivning och vägledning behövs inför eller efter avslutad genetisk screening kan kontakt med klinisk genetiker ombesörjas via oss.

Innan behandling kan påbörjas görs alltid en individuell bedömning. För de olika åtgärderna finns ofta specifika krav och villkor som måste vara uppfyllda. Rådgivning ges innan beslut om åtgärd tas. Välkommen att ta kontakt med oss för mer information!