Donation

IVF med donerade spermier

IVF med donerade ägg utförs på GynHälsan Fertilitetsklinik. Vi har inga väntetider för behandling med donerade könsceller; ägg finns att tillgå. GynHälsan Fertilitetsklinik garanterar återförande av embryo i samband med behandling med donerade ägg.

Så går en IVF-behandling med donerade spermier till

Donerade spermier hanteras enligt gällande lagstiftning vilket innebär att endast känd donator får användas. Detta innebär att barnet i mogen ålder har rätt att ta reda på sitt genetiska ursprung.

Spermier väljs där en matchning görs främst baserat på yttre karaktäristika.

Vid donator-IVF med donerade spermier föregås det laborativa arbetet av att kvinnan har genomgått en hormonstimuerling där ägg plockats ut från hennes äggstockar. Därefter sammanförs de donerade spermierna i en odlingsskål på laboratoriet med kvinnans ägg så att befruktning kan ske. Efter 2-6 dagars odling återförs ett embryo till kvinnans livmoder. Om fler än ett embryo bildas fryses de övriga ned, de kan sedan nyttjas vid framtida behandlingar.

Spermiebank

GynHälsan Fertilitetsklinik/Minerva Fertility samarbetar med Seattle Sperm Bank och European Sperm Bank, donerade spermier kan hämtas från dem. Vi har även en egen spermie- och äggbank i Uppsala, Minerva Sperm and Egg bank, som är lokaliserad i nära anslutning till GynHälsan Fertilitetsklinik. I den lokala spermiebanken finns donerade könsceller från Sverige.