Donation

Insemination med donerade spermier

Insemination med donerade spermier utförs på våra fertilitetkliniker i Uppsala och Stockholm och behandlingen erbjuds par såväl som ensamstående. Donerade spermier hanteras enligt gällande lagstiftning vilket innebär att endast känd donator får användas. Detta innebär att barnet i mogen ålder har rätt att ta reda på sitt genetiska ursprung. Spermier väljs där en matchning görs främst baserat på yttre karaktäristika.

Hur går inseminationen till?

Inseminationen görs efter positivt ägglossningstest i naturlig cykel alternativt i samband med en stimulerad cykel där dag för ägglossning regleras med hormoner. Spermaprovet prepareras för att isolera de bästa spermierna som sedan sprutas in i kvinnans livmoder med en tunn kateter. Vanligtvis är inseminationen smärtfri och enkel att utföra.

Antalet behandlingar som behövs är individuellt. Om upprepade inseminationer inte resulterar i en graviditet kan det blir aktuellt med en IVF-behandling.

Inga väntetider

Vi har inga väntetider för behandling med donerade könsceller; spermier finns att tillgå. Vi samarbetar med Seattle Sperm Bank och European Sperm Bank, donerade spermier kan hämtas från dem. Vi har även en egen spermie- och äggbank, C-Medical Sperm and Egg bank. I den lokala spermiebanken finns donerade könsceller från Sverige.

Tillgängligt i Stockholm och Uppsala

Behandlingen görs på våra kliniker i Stockholm och Uppsala.

Kontakta oss

För mer information eller prisuppgift – kontakta våra kliniker:

Uppsala C-Medical Fertilitet GynHälsan på telefonnummer 018-12 80 17.
Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Uppsala.

Stockholm C-Medical Fertilitet Sankt Göransgatan på telefonnummer 08-404 09 91.
Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Stockholm.