Donation

Donationsbehandlingar

Behandling med donerade spermier eller ägg är ett alternativ för par och ensamstående som behöver hjälp med assisterad befruktning. Orsakerna till varför detta kan vara aktuellt är många, tex av sociala skäl, avsaknad av spermier eller ägg, nedsatt buffert av ägg, utebliven graviditet samt ärftlighet för specifika sjukdomar som kan undvikas genom donation av könsceller.

Donationsbehandling med ägg och/eller spermier

Fertilitetsbehandling med donator-insemination eller donator-IVF (ägg och/eller spermier) utförs på båda våra fertilitetskliniker, även så kallad dubbeldonation kan genomföras. Behandlingen erbjuds par såväl som ensamstående. Vi har inga väntetider för behandling med donerade könsceller; ägg och spermier finns att tillgå.

Donerade könsceller hanteras enligt gällande lagstiftning vilket innebär att endast känd donator får användas. Detta innebär att barnet i mogen ålder har rätt att ta reda på sitt genetiska ursprung.

Spermiebank

Våra fertilitetskliniker samarbetar med Seattle Sperm Bank och European Sperm Bank, donerade spermier kan hämtas från dem. Vi har även en egen spermiebank i Uppsala, Minerva Sperm and Egg bank, som är lokaliserad i nära anslutning till C-Medical Fertilitet GynHälsan.  I den lokala spermiebanken finns donerade könsceller från Sverige.

Äggbank

C-Medical Fertilitet GynHälsan samarbetar med inom ramen för nätverk i Europa där äggbanker bildats och donerade ägg hanteras. De vi främst samarbetar med är Ovogenebank/Repromedica, Ginemed samt Pedieos IVF, donerade ägg kan matchas och hämtas via dem. Vi har även en egen äggbank med frysta ägg, Minerva Sperm and Egg Bank, som är lokaliserad i nära anslutning till vår fertilitetsklinik i Uppsala. I den lokala äggbanken finns donerade könsceller från Sverige.