Behandling

Spermiefrys

Spermiefrys är en relativt enkel behandling. Efter en genomförd basal utredning där en spermaprovsanalys samt anlys av virusblodprover sker kan frysning av spermier i fertilitetsbevarande syfte erbjudas.

Frysa spermier

Behandlingen sker i två steg där den initiala bedömning görs av en läkare i samband med att spermier och blodprov lämnas för analys. Därefter lämnas ett spermaprov som prepareras på laboratoriet och fryses ned enligt rutin. Spermier håller normalt sett god kvalitet nedfrysta och kan förvaras så i många år.

Att använda nedfrysta spermier

Frysta spermier går de att använda till provrörsbefruktning i form av en IVF-behandling och vid insemination, läs mer om behandlingarna på respektive sida. Spermierna kan endast användas av den person som lämnat in dem för nedfrysning.

Hur länge kan frysta spermier sparas?

Nedfrysta spermier håller i många år och genom att frysa ned spermierna bevaras fertiliteten och möjligheten att försöka få barn i ett senare skede.

Varför frysa spermier?

Det finns många anledningar till att frysa ned spermier:

Tillgängligt i Stockholm och Uppsala

Behandlingen görs på våra kliniker i Stockholm och Uppsala.

Kontakta oss

För mer information eller prisuppgift – kontakta våra kliniker:

Uppsala C-Medical Fertilitet GynHälsan på telefonnummer 018-12 80 17.
Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Uppsala.

Stockholm C-Medical Fertilitet Sankt Göransgatan på telefonnummer 08-404 09 91.
Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Stockholm.