Behandling

IVF

Vid IVF, även kallat provrörsbefruktning, får spermien befrukta ett ägg utanför kvinnans kropp. Den vetenskapliga benämningen är in vitro fertilisering, därav förkortningen IVF (in vitro = i glas och fertilisering = befruktning).

IVF kan användas vid alla former av infertilitet och är idag den mest effektiva formen av assisterad befruktning. Parets egna ägg och spermier kan användas, alternativt kan donerade spermier och/eller ägg nyttjas.

Så går en IVF-behandling till

Vid IVF stimuleras kvinnan först med hormoner för att flera ägg ska mogna. Äggen tas ut från kvinnans äggstockar genom att läkaren, under ledning av ultraljud, för in en tunn nål i äggstocken via vagina. Mannens spermaprov, alternativt de donerade spermierna, prepareras sedan för att isolera de bästa spermierna.

Rörliga spermier och ägg förs därefter samman i en odlingsskål så att befruktning kan ske, alternativt utförs ICSI där spermierna injiceras in i ägget under mikroskop. Efter 2-6 dagar återförs ett embryo till livmodern, övriga embryon fryses ned och kan användas om graviditet inte uppnås eller vid syskonbehandling.

Lätt sedering vid IVF och äggfrys

I samband med uttag av ägg erhålles som rutin smärtlindring i form av lugnade medicin, lokal smärtlindring i vaginaltoppen i kombination med smärtlindring som ges intravenöst. 

Om så önskas kan möjligheten till ytlig intravenös anestesi ges där narkospersonal hanterar en enklare medicinering för att sova kortvarigt.

Denna åtgärd erbjuds för privatbetalande och innebär en viss merkostnad.
Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Uppsala
och  Priser Stockholm.

Under behandling

Inför uppstart av en IVF-behandling sker genomgång av behandlingsschemat samt injektionsteknik med en av våra barnmorskor. Injektionerna består av hormoner (FSH) som stimulerar tillväxt av äggblåsor. Behandlingen startas i samband med mens. På femte behandlingsdagen läggs ytterligare en injektion till för att få blåsorna att mogna. Slutligen tas en spruta på angiven tid beräknat efter ultraljudbedömning. Den har till uppgift att sätta igång ägglossningen. Det är olika hur behandlingen upplevs, vissa känner inte av något alls men vissa kan känna av trötthet, huvudvärk och viss svullnad över magen.

Tillgängligt i Stockholm och Uppsala

IVF-behandling görs på våra kliniker i Stockholm och Uppsala.

Kontakta oss

För mer information eller prisuppgift – kontakta vår kliniker:

Uppsala C-Medical Fertilitet GynHälsan på telefonnummer 018-12 80 17.
Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Uppsala.

Stockholm C-Medical Fertilitet Sankt Göransgatan på telefonnummer 08-404 09 91.
Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Stockholm.

Metoder för att optimera utfallet av en IVF-behandling

Som ett komplement till den sedvanliga IVF-behandlingen, och för att optimera utfallet, erbjuds även möjligheten att utföra genetiska analyser, så kallad carrier genetic testing, innan påbörjad behandling.

Fördjupade analyser av slemhinnan i livmodern för att bedöma den mest optimala tidpunkten för infästning av ett embryo kan också göras med hjälp av en ERA-analys.

För den som önskar kan även analyser för att prioritera vilket embryo som har bäst möjlighet att fästa in i livmodern och leda till en lyckad graviditet utföras, denna prioritering görs baserat på ett EMBRACE-test. Testet innebär att genetiska analyser av mediet som embryot odlats i utförs. Resultatet av EMBRACE-testet  och de laborativa bedömningar och skattningar som görs av embryologen på IVF-laboratoriet leder fram till en föreslagen prioriteringsordning.

ZyMot vid ICSI

För par där upprepat misslyckad befruktning skett eller där avvikande spermaprov föreligger med visat ökad DNA-fragmentering så kan en så kallad ZyMot kammare användas som ett komplement vid det laborativa arbetet i samband med en IVF-behandling.  

När avvikande spermier finns används alltid ICSI vid befruktning, det innebär att spermierna vägleds in i ägget under mikroskop. Som ett komplement till det kan valet av spermier optimeras genom att en så kallad ZyMot kammare används. I denna selekteras de spermier fram med bäst kvalitet baserat på rörlighet. Denna metod kan med fördel användas när ökad DNA-fragmentering finns bekräftad men även annars.

Tillgängligt i Uppsala

Dessa tillägg och fördjupade analyser görs på vår klinik i Uppsala.

Kontakta oss

För mer information eller prisuppgift – kontakta vår klinik:

Uppsala C-Medical Fertilitet GynHälsan på telefonnummer 018-12 80 17.
Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Uppsala.