Behandling

IVF med EMBRACE och ERA

EMBRACE (Embryo Analysis of Culture Environment) och ERA (Endometrial Receptivity Analysis) utförs som ett komplement till den sedvanliga IVF-behandlingen för att optimera utfallet. Dessa test kan vara värdefulla vid upprepade missfall, flera misslyckade IVF-behandlingar eller vid äggdonationsbehandling.
 

ERA-Endometrial Receptivity Analysis

Fördjupade analyser av slemhinnan i livmodern för att bedöma den mest optimala tidpunkten för infästning av ett embryo erbjuds, denna analys kallas ett ERA-test.

EMBRACE-Embryo Analysis of Cultural Enviroment

För den som önskar kan även analyser för att prioritera vilket embryo som har bäst möjlighet att fästa in i livmodern och leda till en lyckad graviditet utföras. Denna prioritering görs genom genetiska analyser av mediet som embryot odlats i. EMBRACE är en icke-invasiv analysmetod som inte påverkar embryot negativt. Baserat på den genetiska analysen och de laborativa bedömningar och skattningar som genomförs av embryologen på IVF-laboratoriet ges en rekommendation om i vilken ordning som de embryon som bildats bör prioriteras inför återförandet av embryot. Detta arbetssätt är unikt och används för att uppnå lyckat resultat baserat på färre embryoåterföringsförsök. 

 

ERA-test och EMBRACE är tillgängligt i  Uppsala

ERA-test och EMBRACE görs på vår klinik i Uppsala.

 

Kontakta oss

För mer information eller prisuppgift – kontakta våra kliniker:

Uppsala C-Medical Fertilitet GynHälsan på telefonnummer 018-12 80 17.
Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Uppsala.