Behandling

IVF med EMBRACE och ERA

EMBRACE (Embryo Analysis of Culture Environment) och ERA (Endometrial Receptivity Analysis) utförs som ett komplement till den sedvanliga IVF-behandlingen för att optimera utfallet. Dessa test kan vara värdefulla vid upprepade missfall, flera misslyckade IVF-behandlingar eller vid äggdonationsbehandling.
 

ERA-Endometrial Receptivity Analysis

Fördjupade analyser av slemhinnan i livmodern för att bedöma den mest optimala tidpunkten för infästning av ett embryo erbjuds, denna analys kallas ett ERA-test.

EMBRACE-Embryo Analysis of Cultural Enviroment

För den som önskar kan även analyser för att prioritera vilket embryo som har bäst möjlighet att fästa in i livmodern och leda till en lyckad graviditet utföras. Denna prioritering görs genom genetiska analyser av mediet som embryot odlats i. EMBRACE är en icke-invasiv analysmetod som inte påverkar embryot negativt. Baserat på den genetiska analysen och de laborativa bedömningar och skattningar som genomförs av embryologen på IVF-laboratoriet ges en rekommendation om i vilken ordning som de embryon som bildats bör prioriteras inför återförandet av embryot. Detta arbetssätt är unikt och används för att uppnå lyckat resultat baserat på färre embryoåterföringsförsök.

För tillfället görs EMBRACE endast på vår klinik i Uppsala och inte på vår klinik i Stockholm. 

 

Kontakta oss

För mer information gällande dessa tillägg och fördjupade analyser – kontakta vår klinik i Uppsala C-Medical Fertilitet GynHälsan på telefonnummer 018-12 80 17 

För tillfället görs EMBRACE endast på vår klinik i Uppsala och inte på vår klinik i Stockholm.
ERA-test utförs på båda klinikerna i Uppsala och Stockholm.