Behandling

Donator-IVF

Vid donator-IVF används donerade spermier och/eller ägg. Vid IVF, även kallat provrörsbefruktning, får spermien befrukta ett ägg utanför kvinnans kropp.

Så går en donator-IVF behandling till

Vid donator-IVF används donerade spermier och/eller ägg, även dubbeldonation erbjuds. I Sverige får endast öppen donator användas, vilket innebär att barnet  vid mogen ålder har rätt att få reda på sitt genetiska ursprung.

Ägg och/eller spermier väljs där en matchning görs främst baserat på yttre karaktäristika, dvs ögon- och hårfärg, längd och etnicitet.

Rörliga spermier och ägg förs samman i en odlingsskål på laboratoriet så att befruktning kan ske. Efter 2-6 dagar återförs ett embryo till livmodern. Om fler än ett embryo bildas fryses de övriga ned, de kan sedan nyttjas vid framtida behandlingar.

I samband med uttag av ägg erhålles som rutin smärtlindring i form av lugnade medicin, lokal smärtlindring i vaginaltoppen i kombination med smärtlindring som ges intravenöst. 

Om så önskas kan möjligheten till ytlig intravenös anestesi ges där narkospersonal hanterar en enklare medicinering för att sova kortvarigt.

Denna åtgärd erbjuds för privatbetalande och innebär en viss merkostnad. Priset är: 8.000 kr. 

Tillgängligt i Stockholm och Uppsala

Behandlingen görs på våra kliniker i Stockholm och Uppsala.

Kontakta oss

För mer information eller prisuppgift – kontakta våra kliniker:

Uppsala C-Medical Fertilitet GynHälsan på telefonnummer 018-12 80 17.
Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Uppsala.

Stockholm C-Medical Fertilitet Sankt Göransgatan på telefonnummer 08-404 09 91.
Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Stockholm.

Metoder för att optimera utfallet av en IVF-behandling

Som ett komplement till den sedvanliga IVF-behandlingen, och för att optimera utfallet, erbjuds även möjligheten att utföra genetiska analyser, så kallad carrier genetic testing, innan påbörjad behandling.

Fördjupade analyser av slemhinnan i livmodern för att bedöma den mest optimala tidpunkten för infästning av ett embryo kan också göras med hjälp av en ERA-analys.

För den som önskar kan även analyser för att prioritera vilket embryo som har bäst möjlighet att fästa in i livmodern och leda till en lyckad graviditet utföras, denna prioritering görs baserat på ett EMBRACE-test. Testet innebär att genetiska analyser av mediet som embryot odlats i utförs. Resultatet av EMBRACE-testet  och de laborativa bedömningar och skattningar som görs av embryologen på IVF-laboratoriet leder fram till en föreslagen prioriteringsordning.

Tillgängligt i Uppsala

Dessa tillägg och fördjupade analyser görs på vår klinik i Uppsala.

Kontakta oss

För mer information eller prisuppgift – kontakta vår klinik:

Uppsala C-Medical Fertilitet GynHälsan på telefonnummer 018-12 80 17.
Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Uppsala.