Behandling

Äggfrysning

Syftet med nedfrysning av ägg, så kallad äggfrys, social freezing eller egendonation, är att ge kvinnan en möjlighet att kunna bevara/förlänga sin fertilitet. Efter en medicinsk konsultation och bedömning ges en individuell rekommendation gällande möjligheten att frysa ned kvinnans obefruktade ägg för framtida bruk. Behandlingen är fullt ut privatfinansierad. 

Hur går behandlingen till?

Inför äggfrysning stimuleras kvinnans äggstockar med hormoner på samma sätt som inför IVF (provrörsbefruktning). Äggen plockas ut med en nål under ledning av ultraljud och fryses sedan med hjälp av speciell tekning för nedfrysning av ägg, så kallad vitrifikation.

Äggen kan förvaras frysta till dess att kvinnan önskar använda eller destruera dem. Befruktning av nedfrysta ägg följer samma rutin som vid IVF.

Chansen att bli gravid efter äggfrysning

Liksom vid en vanlig IVF är utfallet beroende av olika faktorer såsom ålder, medicinska faktorer och äggreserv. Ålder hos den donerande kvinnan vid tidpunkt för ägguthämtning spelar roll för kvaliteten på äggen och hur väl de klarar nedfrysning samt att tinas. Överlevnad vid tining varierar mellan 90-95%.