Behandling

Fertilitetsbehandlingar

Efter en genomförd fertilitetsutredning görs en sammanfattning och läkaren föreslår hur fortsatt behandling kan läggas upp. Det finns olika sorters fertilitetsbehandlingar beroende på vad utredningen visar. Upplägg och strategi för den behandling som föreslås individualiseras alltid. Det finns många olika behandlingsalternativ, läs mer om behandlingarna nedan.

Ägglossningsstimulering

Ägglossningsstimulering, även kallat ovulationsinduktion, kan göras om man inte har ägglossning eller om ägglossningen är väldigt oregelbunden. Stimulerad ägglossning görs vanligen med tabletter och är en av de vanligaste typerna av behandlingar. Tabletterna stimulerar tillväxten av äggblåsor.

Insemination med egna eller donerade spermier

Insemination görs med mannens, alternativt donerade, spermier och erbjuds både till par och ensamstående. Inseminationen kan göras både kombinerat med ägglossningsstimulering eller i naturlig menscykel. Insemination med donerade spermier erbjuds när mannen saknar spermieproduktion. Det erbjuds även till samkönade par samt ensamstående.

IVF-behandling

IVF, även kallat provrörsbefruktning och assisterad befruktning, används vid alla former av infertilitet och är en av de mest effektiva behandlingsformerna. Behandlingsformen innebär att äggen befruktas av spermier utanför kroppen. Parets egna ägg och spermier används men kan även vara donerade. Vi erbjuder även ICSI-behandling vilket är en specialiserad form av IVF-behandling där injiceringen görs i kvinnans ägg under mikroskop. Varje IVF- behandling anpassas utifrån parets individuella förutsättningar.

Donator IVF

Vid donator-IVF används donerade spermier och/eller ägg, även dubbeldonation erbjuds. Dubbeldonation, det vill säga att både donerade ägg och spermier används, erbjuds när par eller ensamstående kvinnor inte kan använda sig av egna ägg och spermier.

IVF med EMBRACE och ERA

IVF med EMBRACE utförs som komplement till IVF-behandlingen för att optimera utfallet. EMBRACE är ett icke-invasivt test som hjälper till att identifiera det embryo av bäst kvalité att prioritera för återföring till livmodern. ERA-testet är en genetisk analys som anger den exakta tidpunkten för när ett embryo har högst sannolikhet att fästa in i endometriet i livmodern.

För tillfället görs EMBRACE endast på vår klinik i Uppsala och inte på vår klinik i Stockholm.
ERA-test utförs på båda klinikerna i Uppsala och Stockholm.

Äggfrys

Nedfrysning av ägg används i fertilitetsbevarande syfte för att kunna ge kvinnan en möjlighet att bevara eller förlänga sin fertilitet. Det finns många anledningar till att vilja eller behöva senarelägga valet att bilda familj. Behandlingen är fullt ut privatfinansierad där ålder samt  medicinska förutsättningar för graviditet är avgörande.

Spermiefrys

Nedfrysning av spermier används I fertilitetsbevarande syfte för att kunna ge mannen en möjlighet att bevara eller förlänga sin fertilitet. Nedfrysning av spermier är en väl beprövad metod.