Nyhet

Test för tidig och tillförlitlig diagnos av endometrios!

Diagnostik av endometrios

Endometrios drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Det är en av de vanligaste gynekologiska sjukdomarna. I Sverige uppskattas 250.000 kvinnor vara drabbade.

C-Medicals kliniker i Uppsala är först bland länderna i Norden att lansera ett högkänsligt test för analys av endometrios, Endotest.

Test för tidig och tillförlitlig diagnos av endometrios!

Vad är Endometrios?

Endometrios kännetecknas av att celler som liknar livmoderslemhinnan hamnar utanför livmodern, exempelvis runt äggstockar, äggledare, tarm och urinblåsa. Sjukdomens utveckling och symtom beror på hormonnivåer och förknippas med en inflammatorisk process.

Symtom

Symtom vid endometrios kan vara svår menstruationssmärta, magsmärta och trötthet. Endometrios kan också påverka möjligheten att bli gravid.

Många kvinnor har endometrios utan att veta om det. Diagnosen ställs baserat på symtom och undersökning med ultraljud. Även MR samt laparoskopi kan användas.

Genomsnittstiden för att få en diagnos idag ligger på ca åtta år. Samtidigt är tidig diagnos av betydelse för att förebygga uppkomsten av kronisk smärta och vidta åtgärder för att lindra sjukdomsutvecklingen.

C-Medicals kliniker i Uppsala är först bland länderna i Norden att lansera ett högkänsligt test för analys av endometrios, Endotest.

Endotest – Salivprov

C-Medicals kliniker i Uppsala är först bland länderna i Norden att lansera ett högkänsligt test för analys av endometrios, Endotest. Testet är ett mRNA test och provet som analyseras är ett salivprov. Provet kan tas via C-Medicals kliniker i Uppsala.

Pris privat/egenbetalande

Endotest…………………………………………… 12.000 kr.

Endometriosguiden

Vill du veta mer om endometrios och endotest?

Kontakta oss/Boka tid