Nyheter och Artiklar

Möt Ida Wikander, C-Medicals Specialistläkare inom fertilitet

Ida Wikander C-Medicals Specialistläkare inom fertilitet

Ida Wikander är specialist i gynekologi och obstetrik och subspecialist inom reproduktionsmedicin och IVF. 1994 började hon arbeta som gynekolog och förlossningsläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, därefter på Karolinska sjukhuset i Huddinge och nu sedan februari 2023 på C-Medical i Stockholm där hon är medicinskt ledningsansvarig för IVF-verksamheten. 

Hur länge har du arbetat med IVF och vad lockade dig till det?
De senaste 20 åren har jag mer och mer arbetat med fertilitet. Under dessa 20 år har det hänt mycket, både vad gäller utveckling inom området men också olika ändringar i lagen som har gett alltfler möjlighet att bli föräldrar.

Mitt intresse för fertilitetsproblematik väcktes när jag som ung arbetade korta perioder i Afrika. Barnlöshet var och är en av de vanligaste orsakerna till att kvinnor söker gynekolog och leder till en stor psykosocial belastning och utanförskap hos de ofrivilligt barnlösa.

-Att arbeta med barnlöshet och dess orsaker är utmanande men också oerhört belönande.

Jag har arbetat med all sorts fertilitetsutredningar och behandlingar, könshormonutredningar hos kvinnor (gyn endokrinologi) och män (andrologi), fertilitetsbevarande åtgärder, t ex nedfrysning av äggceller och spermier samt donation av könsceller.

Mitt mål är att ge alla som önskar en möjlighet att bilda den familj de önskar utifrån sina förutsättningar.

Ida Wikander C-Medicals Specialistläkare inom fertilitet​

C-Medical siktar på att ge den bästa tillgängliga vård och satsar mycket på kvalitet

Jag strävar efter en tillitsfull, öppen och nära relation både till mina patienter och mina kollegor. På fertilitetskliniken C-Medical siktar vi på att ge den bästa tillgängliga vård och satsar mycket på kvalitet, kompetensutveckling, utbildning och forskning. Vi har ett nära samarbete med våra gynekologer och urologkollegor och ett modernt välfungerande laboratorium.

-Jag har alltid älskat mitt arbete och skulle jag behöva välja om skulle jag välja det igen. 

C-Medical är fertilitetskliniken utan väntetider som hjälper dig utreda och behandla ofrivillig barnlöshet

Vi har samlat några av landets skickligaste specialister inom fertilitet och erbjuder rådgivning kring fertilitet samt infertilitetsutredningar och infertilitetsbehandlingar såsom IVF och insemination. Vi utför även behandling med donerade ägg och/eller spermier. Möjlighet finns att frysa ägg och spermier i fertilitetsbevarande syfte.

Till oss är alla välkomna, både par och ensamstående, och ni kan söka er till oss oavsett var ni bor. Vi tar även emot patienter boende i andra länder.

Ingen remiss behövs
Vården är Region- såväl som privatfinansierad och med korta väntetider.

På vår klinik i Stockholm ryms även vår gynekologmottagning, C-Medical Gynekologi, och operationsavdelning för gynekologi och viss urologi.

Vi har moderna och fina kliniker som ligger centralt i Stockholm och Uppsala.

Boka tid – Kontakta oss

Välkommen till oss på C-Medical Fertilitet!
Kontakta oss, så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig.

Stockholm C-Medical Fertilitet Sankt Göransgatan på telefonnummer 08-404 09 91.

Uppsala C-Medical Fertilitet GynHälsan på telefonnummer 018-12 80 17.

Fakta om IVF