Artikel

Kvinnohälsa för hela livet

Publicerad artikel i tidningen Inrikes, September 2023

C-Medical är en privat aktör som är specialiserade inom gynekologi, fertilitet och urologi. Hösten 2022 invigde C-Medical ett nytt kompetenscentrum inom kvinnohälsa på Kungsholmen i Stockholm. Här erbjuds gynekologisk specialistvård för kvinnor i alla åldrar, kliniken har korta köer och kan ta emot patienter från hela landet.

På C-Medical Gynekologi och Fertilitet i Stockholm samlas gynekologisk öppenvårdsmottagning, fertilitetsmottagning, med bland annat IVF behandling, och gynekologisk dagkirurgi. Här opereras alla gynekologiska tillstånd och just nu sker en satsning på rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi som innefattar exempelvis framfall, defektläkt förlossningsbristning och urininkontinens. C-Medical har korta vårdköer och välkomnar patienter från hela landet, utan krav på remiss.

C-Medical har avtal med Region Stockholm och kapacitet att ta emot nya patienter med korta väntetider. Ambitionen är att fungera som ett komplement till den offentliga sjukvården och bidra till att korta vårdköerna samt operationsköerna, ett växande bekymmer för denna patientgrupp. 

–Vi tillgodoser kvinnors behov av gynekologisk specialistvård i livets alla skeden. Vi samlar några av landets skickligaste gynekologer, barnmorskor, sjuksköterskor, uroterapeuter embryologer och fysioterapeuter. På vår klinik i Stockholm satsar vi särskilt på fertilitet, endometrios, PCOS, blödningsrubbningar, klimakteriet och förlossningsskador, men patienter kan söka sig till oss med alla typer av gynekologiska frågeställningar och besvär, säger Kristina Törn, specialistläkare i gynekologi och verksamhetschef på C-Medical Gynekologi och Fertilitet i Stockholm.

Specialister på rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi

–Vi är en av få gynekologiska kliniker som använder oss av 3D ultraljud av bäckenbotten, ett diagnostiskt hjälpmedel som underlättar vårt arbete med att ställa rätt diagnos och erbjuda rätt behandling till varje enskild patient, säger Gunilla Tegerstedt, specialistläkare inom gynekologi på C-Medicals klinik i Stockholm. Hon har arbetat inom området bäckenbottendysfunktion och rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi i nästan trettio år och är en av landets främsta inom området. Hon har bland annat forskat på sambandet mellan förlossningsskador och besvär senare i livet samt byggt upp Bäckenbottencentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Vänta inte med att kontakta gynekolog vid förlossningsskador

Många kvinnor som fött barn upplever att det är svårt att veta var de ska vända sig med sina gynekologiska besvär. 

–Många saknar någon att prata med när det gäller besvär från bäckenbotten efter förlossning. Min uppmaning till kvinnor med symptom är att inte vänta med att söka hjälp. Vi tar alltid problemen på allvar, utreder och har även möjlighet att erbjuda behandling, säger Kristina Törn.

Vi på C-Medical kan hjälpa till att korta vårdköerna som är ett växande bekymmer. Vår önskan är att vara ett komplement till den offentliga sjukvården. Säger Kristina Törn och Gunilla Tegerstedt.

Fakta om C-Medical