Artikel

Fem tips för att öka möjligheten till graviditet

Det finns olika faktorer som kan påverka möjligheten att bli gravid, det vill säga din fertilitet. Levnadsvanor hos både kvinnor och män spelar roll. Mat och motion, tobak och alkohol kan påverka. Ålder har stor betydelse och även miljö.

Det är en fördel om du så tidigt som möjligt i livet har hälsosamma levnadsvanor. Det är dock aldrig försent att förbättra din livsstil.

Läs nedan tips på hur du ökar möjligheten för att bli gravid.

1. Lär känna din menscykel

Det gör du genom att notera startdatum för din mens, när i cykeln du har din ägglossning samt hur många dagar din menscykel är. Menscykelns längd sträcker sig från första mensdagen (cykeldag 1) till starten av nästa mens. Det finns flera olika appar att ta hjälp av. Ägglossning kan noteras med hjälp av ägglossningsstickor som du köper på apoteket men även med hjälp av naturliga metoder.  

2. Samlag före och under ägglossning

Om du väljer att använda ägglossningsstickor ska du veta att de ger utslag innan ägglossningen sker. När du har noterat ägglossning bör du och din partner ha samlag samma dag varannan dag i ytterligare 2-3 dagar. Spermier lever i upp till fem dygn inne i kvinnan.

3. Kost, livsstil och läkemedel

Folsyra rekommenderas inför och under graviditet. Det finns även multivitamintabletter anpassade för den gravida kvinnan. Om du står på läkemedel pga sjukdom eller smärttillstånd bör du tala med förskrivande läkare om huruvida dessa läkemedel är kompatibla med graviditet. Man har sett att övervikt liksom undervikt är mindre fördelaktigt vid en graviditetsönskan. Alkohol, droger och tobak bör avstås helt. Koffein bör reduceras till 200 mg per dag. Det finns även studier som visar att stress påverkar ägglossningen negativt.

4. Mannens fertilitet

Infertilitet hos par utgörs till en tredjedel av manlig faktor. Råden för kost, livsstil och läkemedel gäller även mannen som utöver detta även bör tänka på att inte utsätta sitt underliv för hög värme såsom vid bad eller bastu.

5. Sök professionell hjälp

Om du är under 35 år utan känd fertilitetsproblematik rekommenderas ett års försök att uppnå graviditet innan du bör söka hjälp för utredning. Är du över 35 år eller har en diagnos som du vet kan störa din fertilitet såsom tex PCOS, endometrios eller underfunktion av sköldkörteln, bör du söka hjälp tidigare, efter max 6 månaders försök.

Du kan känna dig trygg hos oss

Hos oss på C-Medical Fertilitet kan du känna dig trygg när du söker hjälp för utredning och behandling. Här arbetar specialister inom området som är utbildade och erfarna inom diagnos och behandling av många olika tillstånd. Så oavsett typ av problem du upplever kan du vara säker på att du får den hjälp du behöver av kompetenta och kunniga experter som värnar om din hälsa och ditt välbefinnande.

Kontakta oss så hjälper vi dig