Artikel

Din kvinnoklinik – genom livets alla faser

Publicerad artikel i SVD, 23.08.29

Med sin nyöppnade klinik i centrala Stockholm fortsätter C-Medical att satsa på kvinnohälsa där de möter kvinnor i alla åldrar med sina problem genom hela livet.

– Vi är en komplett klinik som har samlat hela kvinnans gynekologiska sjukvård under ett och samma tak. Genom att se till helheten kan vi lyfta och förbättra kvinnohälsan i hela landet, säger Kristina Törn, verksamhetschef och specialistläkare i gynekologi och obstetrik på kliniken i Stockholm.

Vi på C-Medical kan hjälpa till att korta vårdköerna som är ett växande bekymmer. Vår önskan är att vara ett komplement till den offentliga sjukvården. Med sitt nya kompetenscentrum C-Medical Gynekologi och Fertilitet på Kungsholmen är målet att som komplement till och tillsammans med regionerna förbättra arbetet med kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, samt att korta de långa vårdköerna – som är ett växande problem.

Filosofin är tydlig: att alla, oavsett ålder och skede i livet, ska få all den hjälp som behövs på ett och samma ställe. Kliniken består av ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterskor, barnmorskor, embryologer, uroterapeuter och fysioterapeuter samt erfarna gynekologer med olika spetskompetenser.

Gunilla Tegerstedt, specialistläkare på C-Medical och överläkare och docent vid Karolinska Institutet som forskar på förlossningsskador såsom inkontinens och framfall, är en av de mest framstående inom sitt ämne tillika en av klinikens experter.

C-Medical erbjuder kvinnohälsa för hela livet under samma tak

– Vi har några av landets främsta operatörer som ingår i våra engagerade arbetslag. Här fångar vi upp patienter som har alla typer av gynekologiska besvär. Det handlar om allt från endometrios, PCOS och ofrivillig barnlöshet, till förlossningsskador, inkontinens, framfall och klimakteriebesvär.

Vi kan erbjuda alla typer av gynekologisk kirurgi och har även möjlighet att utföra gynekologiskt 3D ultraljud, berättar Kristina Törn.

Just kvinnor som lider av inkontinensbesvär är en stor grupp som ofta glöms bort. Många med symptom vet inte att de kan eller vart de ska söka hjälp för att bli av med sina besvär – besvär som i regel går att bli av med.

– Vi har resurserna och nätverken som gynnar patienterna. Man ska få hjälp med helheten och inte behöva gå någon annanstans – det är otroligt viktigt att kvinnor blir medvetna om sina vårdrättigheter.

Våra väntetider är korta och för att komma till oss behövs ingen remiss.

Vi är stolta och glada över att vi kan främja samarbetet mellan oss och regionerna, korta köerna och göra fler kvinnor, i alla åldrar, friskare, avslutar Kristina Törn.

Vi på C-Medical kan hjälpa till att korta vårdköerna som är ett växande bekymmer. Vår önskan är att vara ett komplement till den offentliga sjukvården. Säger Kristina Törn och Gunilla Tegerstedt

Fakta om C-Medical